DOCIEPLENIE PODDASZA PIANĄ PUR – WRZESIEŃ 2020

REALIZACJA: PODDASZE DOMU JEDNORODZINNEGO
POWIERZCHNIA: 200 M2
WYKORZYSTANY MATERIAŁ: PIANA POLIURETANOWA SYNTHESIA POLIURETAN SPRAY S-OC-008
GRUBOŚĆ DOCIEPLENIA: 25 CM
TEMPERATURA POWIETRZA: 24 ST. C
WILGOTNOŚĆ POWIETRZA: 0,7%
WILGOTNOŚĆ PODŁOŻA: 15%
DEKLAROWANY WSPÓŁCZYNNIK λ: 0,38
DEKLAROWANY WSPÓŁCZYNNIK OPORU CIEPLNEGO R: 6,55
DEKLAROWANY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ U: 0,152