DOCIEPLENIE STROPU PIANĄ PUR – LISTOPAD 2020

REALIZACJA: STROP BUDYNKU GOSPODARCZEGO
POWIERZCHNIA: 110 M2
WYKORZYSTANY MATERIAŁ: PIANA POLIURETANOWA SYNTHESIA POLIURETAN SPRAY S-OC-008
GRUBOŚĆ DOCIEPLENIA: 10 CM
TEMPERATURA POWIETRZA: 12 ST. C
WILGOTNOŚĆ POWIETRZA: 0,9%
WILGOTNOŚĆ PODŁOŻA: 15%
DEKLAROWANY WSPÓŁCZYNNIK λ: 0,38
DEKLAROWANY WSPÓŁCZYNNIK OPORU CIEPLNEGO R: 2,60
DEKLAROWANY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ U: 0,380