WYPEŁNIENIE ŚCIANKI DZIAŁOWEJ Z PŁYT G-K GRANULATEM WEŁNY SKALNEJ – SIERPIEŃ 2020

REALIZACJA: ŚCIANKA DZIAŁOWA Z PŁYT G-K W HALI PRODUKCYJNEJ
POWIERZCHNIA: 25 M2
WYKORZYSTANY MATERIAŁ: GRANULAT WEŁNY SKALNEJ ROCKWOOL GRANROCK SUPER
GRUBOŚĆ ŚCIANKI: 10 CM
GĘSTOŚĆ NASYPOWA: 55 KG/M3
DEKLAROWANY WSPÓŁCZYNNIK λ: 0,37
DEKLAROWANY WSPÓŁCZYNNIK OPORU CIEPLNEGO R: 8,11
DEKLAROWANY WSPÓŁCZYNNIK PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ U: 0,13